Kwetsbare verhalen over… onmacht

In de aankomende periode deelt de Franciscaanse Gideonsbende steeds franciscaanse en persoonlijke verhalen over thema’s die je misschien liever uit de weg gaat. De Franciscaanse Gideonsbende nodigt je uit om deze thema’s juist aan te gaan. Lees erover, praat er met anderen over en draag de verhalen als medailles bij je.

Het tweede thema dat wij met jou willen aangaan is: onmacht. Op deze pagina vind je een thematische uitleg, een franciscaans verhaal, en een ervaringsverhaal ter inspiratie. Ken jij dergelijke verhalen? Misschien draag jijzelf deze verhalen bij je, of heeft je buurman, buurvrouw, broer, zus, vriend of vriendin een verhaal dat hierop aansluit. Verzamel deze verhalen dan.

Onmacht

Onmacht, machteloosheid en hulpeloosheid zijn gevoelens die ontstaan wanneer je als het ware niet meer opgewassen bent tegen de situatie die zich voordoet. Het ligt niet binnen je macht of invloed om de situatie te veranderen, hoe graag je ook zou willen! Wanhoop is het gevoel dat je niets kunt veranderen aan een situatie.

Er zit iets moeilijks en weerbarstigs in ons leven. Er zijn mensen die gemakkelijk verlamd raken, die geen stap meer durven te zetten in het leven. Mensen die zich niet meer kunnen verroeren. Door de tegenslagen en teleurstellingen in het leven.

Het is een menselijke reactie om alle pijn en verdriet te willen vermijden. Eenmaal in een situatie van onmacht of wanhoop ben je snel ontmoedigd om de tegenslagen te verwerken. Dan moet je motivatie wel heel sterk zijn om door te gaan. Je denkt ook snel: ‘Laat maar lopen.

Waaraan ontleen je je grootste vreugde? Aan iets wat je bereikt, aan succes? Aan iets wat van buiten tot je komt? Waarin is dan wel onze grootste vreugde gelegen? De vreugde in ons hart is niet afhankelijk van succes maar ook niet van krachtige tegenwind. Het wordt gevoed door een innerlijk vuur, een kracht die uitstijgt boven de toevallige successen en tegenslagen. Wanneer vreugde afhankelijk is van succes dan houdt het geen stand wanneer dat succes wegvalt. De werkelijke kracht ligt dieper. En daar mogen we best bij geholpen worden!

Franciscaans verhaal

Over de ware vreugde
“Broeder Leo, ook al doet een minderbroeder de blinden zien, ook al geneest hij de lammen, ook al verdrijft hij de duivelen, ook al geeft hij de doven het gehoor, de kreupelen de macht over hun benen en de stommen de spraak weer, en wat meer is, ook al wekt hij een dode op, die al vier dagen in het graf ligt: schrijf op dat daarin de volmaakte vreugde niet bestaat.” Dergelijke opsommingen herhaalde Vader Franciscus wel drie tot viermaal. Telkens eindigde hij met de woorden: “Broeder Leo, schrijf op dat daarin de volmaakte vreugde niet bestaat.”

Ten slotte riep broeder Leo uit: “Vader, ik smeek u ter liefde Gods, nu toch eindelijk te zeggen, waarin de volmaakte vreugde dan wel bestaat.”

En Sint Franciscus antwoordde hem: “Wanneer wij in Santa Maria degli Angeli aankomen, doornat van de regen en verstijfd van de kou, vol modder en gekweld door honger en dorst, en wij dan aan de poort van het klooster kloppen en de portier kwaad wordt en zegt: ‘Wie zijn jullie?’ en wij hem dan zeggen: ‘Wij zijn twee broeders van u’, en wanneer hij ons dan zegt: ‘Dat is niet waar, jullie zijn twee schurken, die de mensen altijd bedriegen en de aalmoezen van de armen stelen; maak dat je wegkomt’, en hij ons dan niet binnenlaat, maar ons tot in het holst van de nacht buiten laat staan in de sneeuw en in de regen, koud en hongerig; en wij dan al die beledigingen en die wreedheid en dat wegjagen geduldig en met gelijkmoedigheid verdragen, zonder tegen hem te morren en nederig en liefdevol bedenken dat die portier ons werkelijk kent en dat God hem zo tegen ons doet spreken…: o, broeder Leo, schrijf op dat daarin de volmaakte vreugde gelegen is…”

Vrij naar Fioretti VIII

Persoonlijk verhaal

Hoe machteloos kun je je voelen? De afgelopen maanden hebben voor veel mensen een forse impact op hun leven gehad. Door alle coronamaatregelen wordt je bewegingsvrijheid kleiner, al is het de enige weg om meer besmettingen te voorkomen. Maar er zijn situaties waarbij je machteloosheid heel sterk ervaart. Wanneer een van je dierbaren in het ziekenhuis lag of in een verpleeghuis zat, mocht je, om begrijpelijke redenen, niet meer op bezoek. Maar juist wanneer het niet goed met iemand gaat, wil je nabij zijn, helpen, troosten. Dat is voor jou moeilijk, maar zeker voor de bewoner die opeens contacten met dierbaren verliest.

Zelf hebben we machteloosheid sterk ervaren toen onze kleinzoon van 8 met een agressieve vorm van kanker geconfronteerd werd. Je zou alles willen doen, maar je staat zo machteloos tegenover alles wat zo’n jong kind met zware chemo’s moet doormaken. In die twee jaar met veel ziekenhuisopnamen mocht er steeds iemand van de familie bij hem zijn, ook ‘s nachts. En we merkten dat dit voor ons de machteloosheid voor een stuk doorbrak.

De dapperheid waarmee ons jongetje de hele situatie heeft doorstaan, was groots. Hij heeft ons er door heen getrokken! En we hebben ervaren dat bij alle machteloosheid er wonderen kunnen gebeuren.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Terug naar boven