Over ons

Ontstaan van deze Gideonsbende

Deze ‘Gideonsbende’ is ontstaan vanuit de Franciscaanse Beweging. Meer informatie over deze beweging vindt u op www.franciscaansebeweging.nl   Zij verenigt mensen die zich geïnspireerd voelen door Franciscus en Clara van Assisi. Velen van ons zijn op hun eigen manier en plaats maatschappelijk actief. De Gideonsbende probeert deze activiteit enigszins te bundelen zodat we ook gezamenlijk iets doen.

Motivatie

In het Evangelie lezen we (Matteüs 25): Wat gij voor de minsten der mijnen gedaan hebt, hebt ge voor mij gedaan. Franciscus schrijft: "Wanneer wij zien dat er iets kwaads gezegd of gedaan wordt, laten wij dan iets goeds zeggen en iets goeds doen". De kerngroep probeert in de geest van Jezus èn Franciscus haar hart te laten spreken in woorden èn daden.

Meer weten? Het kader van onze suggesties wordt gevormd door het document: ‘Franciscaanse inspiratie tot maatschappelijk handelen’ van de Franciscaanse Beweging en de drie handreikingen van de werkgroep Zuurdesem op het terrein van vrede, gerechtigheid en heelheid van de schepping. Deze documenten zijn op te vragen bij ons dienstencentrum en staan op de ledenpagina van www.franciscaansebeweging.nl

Werkwijze

Er is een kerngroep bestaande uit circa zeven personen die in staat is snel, creatief en accuraat te reageren op noden die in het hele land mensen bezig houden. Zij kan bereikt worden via het dienstencentrum van de Franciscaanse Beweging, ofwel haar eigen email adres: info@franciscaansegideonsbende.nl.
Er wordt gewerkt met een jaarthema, maar er kan ook op actualiteiten gereageerd worden. Bij de start van een nieuw jaarthema wordt een studie- of bezinningsmiddag georganiseerd voor en met belangstellenden.

De kerngroep geeft suggesties

  1. omtrent het aansluiten bij – of ondersteunen van – activiteiten van anderen, en
  2. het doen van ‘iets goeds’ vanuit de Franciscaanse Beweging, de custodie, een bepaalde groep of als individu. Het zijn laagdrempelige, eenvoudige, activiteiten die van huis uit gedaan kunnen worden en gemakkelijk door ‘bondgenoten’ uit de eigen omgeving kunnen worden overgenomen.

Deelnemers

Deelnemers zijn diegenen die zich via email hebben aangemeld.
Zij kunnen in hun eigen omgeving bondgenoten zoeken die met de acties mee willen doen.

Terug naar boven